นัวเนีย

posted on 24 Jan 2012 22:18 by arhlebaba
 
อยู่ในช่วงสอบและส่งโปรเจค
 
เหนื่อยเปรต!
 
อ่านหนังสือสอบด้วย ปั่นงานด้วยในเวลาเดียวกัน
 
 
นัวเนัยตีกันไปหมด -"-
 
 
 
 
 
 
อ่านดึก ไม่เคยเข้าหัว
 

Comment

Comment:

Tweet