ของข้าใหญ่กว่าของเอง

posted on 23 May 2012 19:35 by arhlebaba directory Diary
เรามักมองว่าปัญหาที่เกิดกับตัวเองใหญ่เสมอ
ประมาณว่า
 
"มึงไม่เป็นกู มึงไม่รู้หรอก"
 
ก็จริง
 
เราไม่รู้จริงๆว่าเรื่องใครใหญ่กว่ากัน
แตที่รู้ๆ
 
เราสามารถแบ่งมันออกจากอก
ไปให้เพื่อน ไปให้แฟน ให้คนที่ไว้ใจ
เราระบาย ถ่ายทอด เรื่องใหญ่ๆให้กันได้
 
มันก็ดีกว่า แบกรับเรื่องหนักๆใหญ่ๆนั้นไว้คนเดียว
 
 

Comment

Comment:

Tweet